Home / Prevzem

Prevzem

Politike:Certifikati:


Omejitev odgovornosti:

Dokumenti, ki so na voljo na naši spletni strani, so namenjeni za osebno uporabo in njih ni mogoče prenesti ali prerazporediti brez pisnega soglasja podjetja TM d.o.o. (v nadaljevanju »TM«). Materialov s te strani ne smete objavljati na nobenem javnem strežniku, v spletni storitvi, omrežju ali oglasni objavi brez predhodnega pismenega dovoljenja podjetja TM. Materiala ni dovoljeno kopirati za nobene komercialne namene. S prenosom, kopiranjem ali drugo vrsto uporabe tega materiala ne pridobite lastninske pravice ali drugega lastninskega deleža blagovne znamke ali avtorskih pravic podjetja TM. Vse datoteke so pregledane s protivirusnim programom, a vam zaradi lastne varnosti priporočamo ponovni pregled datotek. Osebno prevzemate celotno tveganje pri uporabi teh podatkov. TM podatke ponuja v obliki, kot so, in se odpoveduje kakršnim koli ter vsem jamstvom, izrecnim ali vsebovanim, vključno (brez omejitev) z izrecnimi jamstvi za prodajo ali spremembo za določen namen. V nobenem primeru TM ni odgovoren vam ali tretji osebi za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posledično, posebno ali zgledno škodo ali izgubljen dobiček, ki izhajajo iz katere koli uporabe ali zlorabe teh informacij.

Top