Home / Povećanje kapaciteta ulaganjem u digitalnu i zelenu transformaciju poduzeća TM d.o.o.

Povećanje kapaciteta ulaganjem u digitalnu i zelenu transformaciju poduzeća TM d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta

„Povećanje kapaciteta ulaganjem u digitalnu i zelenu transformaciju poduzeća TM d.o.o.“ šifra projekta KK.11.1.1.01.0194

Kratki opis projekta

Projektni prijedlog “Povećanje kapaciteta ulaganjem u digitalnu i zelenu transformaciju poduzeća TM d.o.o.” provodi se 18 mjeseci s ciljem digitalne i zelene tranzicije Prijavitelja kroz ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu za proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice te inovacije procesa i organizacije. Realizacija projekta osigurava preduvjete za daljnji razvoj tvrtke, nova radna mjesta i povećanje izvoza/prihoda od prodaje. Prijavitelj kontinuirano ulaže u proširenje proizvodnih kapaciteta te u digitalizaciju i inovativnost poslovanja kako bi osigurao nesmetan razvoj. Nedovoljni proizvodni kapaciteti odnosno tehnološka zaostalost su ograničavajući faktor za razvoj svakog poduzeća što se ovim projektom želi izbjeći.
Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:
a) Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje;
b) Inovacije u digitalizaciju procesa i organizaciju poslovanja;
c) Usavršavanje zaposlenika;
d) Upravljanje projektom i administracija;
e) Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Predloženi projekt doprinosi rješenju detektiranih problema ulaganjem u materijalnu i nematerijalnu imovinu proširenjem kapaciteta postojeće proizvodne jedinice, inovaciju i digitalizaciju procesa i promjene organizacije te usavršavanjem djelatnika. Tijekom trajanja projekta Prijavitelj će vlastitu radnu snagu, zajedno s vanjskim suradnicima, usmjeriti u potrebne aktivnosti kako bi se realizirali postavljeni digitalni i zeleni ciljevi. Optimizacija i prelazak tvrtke na standarde moderne proizvodnje koja podrazumijeva digitalizaciju i zelenije poslovanje preduvjet je rasta tvrtke i stvaranja otpornije i konkurentnije organizacije. Navedeno će za posljedicu imati razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanje postojećih te poticanje stvaranja novih radnih mjesta. Realizacija projekta obuhvaća uvođenje osam ključnih tehnoloških rješenja (prethodno navedenih u “Opisu projekta”) čime se značajno unaprjeđuje cjelokupno poslovanje.
Realizacija projekta dovodi do sljedećih ključnih promjena:
1) korištenje digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim procesima sa svrhom povećanja učinkovitosti, kompetitivnosti i internacionalizacije poslovanja,
2) primjena digitalnih i zelenih tehnologija i rješenja u proizvodnim procesima sa svrhom optimizacije poslovanja, smanjenja negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitijeg korištenja resursa u proizvodnji,
3) prelazak na kružno gospodarstvo.

Glavni cilj projekta je osigurati rast, otpornost i jačanje konkurentnosti tvrtke za bržu i bolju prilagodbu gospodarstva suvremenim i budućim ekološkim i okolišnim zahtjevima. Ulaganje u imovinu i ljudske resurse jedini je način da se tvrtka transformira u prilagodljiviju, projektnu organizaciju spremnu za nove izazove i internacionalizaciju te prelazak na standarde Industrije 4.0.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

• Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.319.516,35 HRK
• Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 8.426.522,93 HRK
• Udio EU u financiranju projekta iznosi 3.923.561,46 HRK

Razdoblje provedbe projekta

01.07.2021. – 01.01.2023.

Kontakt za više informacija

e-mail: mladen.mlinaric@tm-ck.hr

Linkovi

www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Top